Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nếu được nhân dân trao cho nghìn tỷ, tôi sẽ không xây dựng tượng đài nào cả mà gửi tiền vào ngân hàng lấy lãi để phát lương cho những người bị tàn tật vì chiến tranh (PNH)Gửi bình luận