Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Vào mùa gặt thời bao cấp, nhiều xã viên cố ý làm rơi vãi lúa khắp nơi. Một con chim sẻ đói phân vân: nếu ta không ăn thóc này thì mắc tội lãng phí, nếu ăn vào thì mắc tội tham ô,
biết làm sao đây ? (PNH)Gửi bình luận