Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nhân việc làng văn cãi nhau về nạn đạo thơ, tôi nhận thấy rằng, lâu nay,
người Việt chỉ lo tranh cãi về sự khác nhau, bây giờ lại tranh cãi về sự giống nhau.Gửi bình luận