Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nếu bạn không rộng lượng chấp nhận mọi sự khác biệt thì đừng nên bước vào sân chơi facebookGửi bình luận