Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Một nhà Nho lục tìm mãi trong đống thánh thư cổ đại, không thấy Khổng Tử nói gì về internet nên ông kêu gọi tẩy chay internet vì cho đó là trò phù thủy của dân da trắng man di mọi rợGửi bình luận