Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Theo bạn, giữa trí thức và nông dân, ai có khả năng mắc bệnh vô cảm nhiều hơn ?Gửi bình luận