Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Sống ở Sài Gòn mới thấy giảng viên dạy Văn người gốc Sài Gòn rất hiếm hoi. Một ngày nọ, chợt nghe giọng giảng của họ, ta mới thấy nét quyến rũ một thời của Hòn ngọc viễn đông: “Chợt nghe giọng giảng Sài Gòn / Sợ mai giọng ấy có còn nữa không” (PNH)
Gửi bình luận