Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nhiều người chủ trương SGK phải được sử dụng trong nhiều năm. Nhưng chính họ cũng không muốn cho con mình mặc lại quần áo cũ của học sinh khóa trước. Trong khi số tiền mua SGK chỉ bằng 1/1000 số tiền nhậu nhẹt và ăn vặt của gia đình. Điều này phù hợp với tập quán Việt Nam: đầu tư cho việc ăn chơi nhiều hơn việc đọc sách vở.
Gửi bình luận