Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Thưa ông, bọn trẻ xóm này
60 năm trước bây giờ ở đâu ?
(Hỏi ông lão 70 - thơ Phạm Ngọc Hiền)Gửi bình luận