Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Ở đâu người ta sống tốt thì ở đó là quê hương (Aristophane)
Quê hương càng vĩ đại thì người ta càng ít mến nó (Voltaire)Gửi bình luận