Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Các chủ doanh nghiệp ở Sài Gòn đang đối phó với nạn nhân viên nhảy việc, chạy từ công ty này sang công ty khác. Còn ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung, dù sống chết thế nào, nhân viên vẫn phải bám vào công ty. Thậm chí, khi được vào đẳng cấp biên chế nhà nước, người ta xem như đã đạt được mục tiêu lớn nhất của đời người.Gửi bình luận