Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Loài kiến năn nỉ xin thượng đế hãy tiêu diệt loài voi đi, vì khi đứng bên cạnh con voi
thì con kiến không thành kẻ vĩ đại được. Thượng đế trả lời rằng: Nếu con cứ giữ thói ích kỷ, nhỏ nhen thì làm sao xứ sở này cất cánh sánh vai cùng các con rồng năm châu được (PNH)Gửi bình luận