Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Thấy một cô gái đi lấy chồng, các cụ già bảo: "Nó lấy chồng để rồi lo làm ăn". Nhà khoa học thì bảo: "Trai gái phải lấy nhau để di trì nòi giống". Theo bạn, vì lý do gì mà cô gái phải bỏ cha mẹ, xóm làng để chạy sang xứ lạ sống trong nhà của một người đàn ông khác ?Gửi bình luận