Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Tôi vào văn phòng giám đốc một công ty ở Sài Gòn và thấy có bảng hiệu như thế này: "Nếu doanh thu thấp thì lỗi không phải do nhân viên kém mà do quản lý tồi". Nếu tất cả các công ty nhà nước quán triệt tinh thần này thì có lẽ Việt Nam đã hóa rồng từ lâu...Gửi bình luận