Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Chủ nhà mua hai con gà trống nhốt chung. Suốt đêm, chúng lo cắn xé nhau để giành độc quyền làm chủ cái lồng. Cuộc chiến chỉ kết thúc vào sáng hôm sau, khi cả hai cùng lên bàn thờ nằmGửi bình luận