Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Trong chiến tranh hiện nay, Trung Quốc sẽ không dám dùng chiến thuật "biển người" như trước đây. Vì mỗi gia đình chỉ có một con, nếu chết trận thì lấy ai nối dõi tông đường !Gửi bình luận