Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Ở Sài Gòn, nhiều công ty trả lương cho nhân viên theo hình thức bỏ tiền vào bì thư dán kín, lương của ai nấy biết, có nói thật cũng không ai tin. Nhưng về quê, khi thấy anh A nổ 20 triệu / tháng thì anh B cũng nâng cấp lên 30 triệu để dân làng phong thánh cho mình.Gửi bình luận