Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Con quạ chê sơn ca: cậu hát giọng gì khó nghe quá, hãy tập hát theo giọng của tớ: C...ọ...a...
Van An - (vào lúc: 18:07 - 07-16-2015)
Nghĩa là bắt người khác phải làm theo mình, trong khi mình cũng chẳng hơn gì người taGửi bình luận