Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Tôi nghĩ là HS sẽ thích môn Sử nếu được học về lịch sử ra đời các tôn giáo - học thuyết, sự phát triển các đô thị và giao thương nước ngoài, quá trình hình thành tivi-điện thoại-máy tính...Gửi bình luận