Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Con cọp chia xã hội loài thỏ thành hai giai cấp: mập và ốm.
Tên cướp chia xã hội loài người thành hai giai cấp: giàu và nghèo (PNH)Gửi bình luận