Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Ngày nay, nhiều người không dám tin vào bản thân mình mà chỉ tin vào dư luận báo chí. Thực ra, nhà báo cũng là người bình thường và có thể nhận thức sai lầm giống như mọi người. Trong một xã hội chưa có nhiều diễn đàn phản biện, độc giả không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào ký giả.Gửi bình luận