Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Bất cứ khi nào bạn thấy mình đứng về phía đám đông, đã đến lúc phải dừng bước
và tự ngẫm lại mình (M. Twain)Gửi bình luận