Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Bước sang thế kỷ XXI, Bộ Giáo dục Việt Nam vẫn ôm đồm quản lý các trường học chặt chẽ chẳng khác gì thời bao cấp, Nhà nước quản lý từng người dân mỗi năm được ăn bao nhiêu ký muối, mặc bao nhiêu mét vải và tắm bao nhiêu cục xà phòng.Gửi bình luận