Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Thời cổ đại, các thành bang Hy Lạp tập hợp theo vua Agamemnon đi đánh thành Troia để giải phóng người đẹp Helen. Trải qua bao núi xương sông máu,10 năm sau, họ mới hạ được thành. Nhưng lúc đó, không ai quan tâm tới số phận Helen mà chỉ lo cướp tài sản mang về nhà mình. Vậy, thực chất của cuộc chiến này là gì ?Gửi bình luận