Danh ngôn sưu tầm
Văn hóa là cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi;
là cái gì vẫn thiếu khi người ta đã học tất cả (E. Herriot)Gửi bình luận