Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Thời cải cách ruộng đất, để tránh bị đấu tố, nhiều địa chủ lén mang trâu sang làng khác giấu. Thời nay, để tránh kê khai tài sản, nhiều quan chức lén gửi tiền ra các ngân hàng nước ngoài. Nếu thời nào cũng sợ bị giàu thì làm sao đất nước sánh vai cùng cường quốc năm châu đượcGửi bình luận