Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Luật rừng không đáng sợ như chúng ta nghĩ. Một con báo ăn thịt con khỉ mẹ nhưng nó lại nuôi con khỉ con. Một con sư tử vồ trượt con nai mẹ nhưng nó lại nuôi con nai con. Nhưng con người thì khác. Khi quân A đuổi bắt quân B không được thì họ quay vào làng giết trẻ con. Khi quân B thắng thì họ kết án luôn những đứa con của kẻ bại trận (PNH)
Gửi bình luận