Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Phong trào bác sĩ TQ lén thay nội tạng bệnh nhân có vẻ như đã được nhiều bác sĩ VN noi theo. Có sinh viên đi thực tập ở bệnh viện, chứng kiến việc đồng nghiệp cố ý làm chết bệnh nhân để lấy nội tạng bán kiếm lời. Sau khi ra trường, anh ta không dám theo nghề y vì sợ làm điều thất đức. Có lẽ anh ta theo đạo Phật chăng ?Gửi bình luận