Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Năm 1940, nhìn thấy người bị bom chết, người ta rất hãi hùng. Nhưng rồi, sống trong 30 năm chiến tranh, họ quen với hình ảnh đó. Năm 1990, nhìn thấy người bị tai nạn xe máy, người ta rất hãi hùng. Nhưng rồi, họ cũng quen sống chung với xe máy. Đầu năm 2020, lần đầu tiên thấy Covid, người ta rất hãi hùng. Nhưng rồi, họ cũng sẽ sống chung với Covid như đã từng sống chung với ho lao, cảm cúm, sốt xuất huyết…(PNH)
Gửi bình luận