Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Khi lên làm thủ tướng, Lý Quang Diệu mơ ước Singapore sẽ đuổi kịp Việt Nam. Nhưng con rồng Việt Nam bị vướng bom mìn nên tụt hậu. Còn con rồng Singapore tránh được các cạm bẫy nên đã sớm đến được chốn thiên đường.Gửi bình luận