Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Thời bao cấp, người ta lập thành tích chặt phá rừng. Trong tết trồng cây 2015, người ta lại thi đua chặt 6.700 cây xanh Hà Nội. Rồi năm sau, nếu toàn bộ cây phượng ở Hải Phòng bị đốn hạ thì có còn "thành phố hoa phượng vỹ" hay không ?Gửi bình luận