Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Trong lễ chọi trâu ở Hà Nội (3/2015), có một cặp trâu không chịu húc nhau vì... chủ của chúng là anh em. Cuối cùng, trâu em nhường trâu anh vào chung kết. Đứng trước 100 triệu đồng tiền thưởng, con trâu biết nhường nhau nhưng đứng trước 1 lô đất của cha mẹ để lại,
anh em tan đàn xẻ nghé...Gửi bình luận