Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có những ngôi chùa rất to được xây dựng bằng tiền của tham nhũng, trộm cướp. Nếu sống thanh bần thì bạn sẽ đóng góp cho chùa những gì ?
Gửi bình luận