Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Để giảm TNGT, người ta đã vẽ ra 1001 quy định để tận thu tiền dân. Nhưng từ đó sinh ra một quy luật chỉ đúng ở VN: tổng số tiền nộp phạt càng cao bao nhiêu thì số vụ tai nạn càng cao bấy nhiêu. Thực ra, giải pháp quan trọng nhất là phải xóa bỏ nền văn hóa sùng bái bạo lực. Nhưng nhiệm vụ này lại thuộc về ngành văn hóa - truyền thông - giáo dục.
Văn Tuấn - (vào lúc: 10:03 - 03-13-2015)
giải pháp hay nhưng không thể thực hiện đượcGửi bình luận