Danh ngôn sưu tầm
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói về hướng đi của kinh tế Việt Nam: "Nếu chúng ta đi mà không rõ đi đâu, bằng cách nào, bao giờ đến ... thì không bao giờ chúng ta đi nhanh và bền vững được" (Thời báo kinh tế Sài Gòn Online)Gửi bình luận