Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Cuộc đời người giống như chiếc xe máy leo núi. Trước 40 tuổi, người ta phải rồ tay ga để xe lao lên dốc. Sau 40 tuổi, phải dậm thắng để giảm tốc độ
khi xe lao xuống cái hố đang chờ sẵn cuối dốc (PNH)Gửi bình luận