Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một trong những nguyên nhân gây bất bình đẳng trong cộng đồng làng xã Việt Nam là hệ thống từ xưng hô quá phức tạp. Mỗi đại từ nhân xưng đã bao hàm cả sự phân biệt đẳng cấp xã hội, vai vế dòng họ, tuổi tác, giới tính… Nếu chỉ dùng hai từ đơn giản: I, you như tiếng Anh thì mọi người sẽ bình đẳng và cảm thấy thỏa mái trong giao tiếp (PNH)




Gửi bình luận