Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Hãy ban cho thầy giáo, thầy thuốc một sự từng trải gian khổ, họ sẽ thông cảm và tận tụy với học trò và bệnh nhân (PNH)
Gửi bình luận