Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Khi một bé gái không còn quan tâm tới ngày quốc tế thiếu nhi, chứng tỏ bé đã trở thành cô gái. Khi một cô gái không quan tâm đến ngày quốc tế phụ nữ, chứng tỏ cô đã bình đẳng với nam giới. (PNH)
Gửi bình luận