Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Thằng Bờm thi đỗ trạng nguyên. Vua hỏi: “Nhà ngươi muốn làm bộ trưởng bộ nào: Giáo dục, Y tế, Giao thông ?”. Bờm lắc đầu quầy quậy: “Hổng dám nhận đâu, mấy bộ đó bị người ta chửi quá trời”. Vua hỏi tiếp: Vậy thì các bộ Lao động, Khoa học, Đầu tư ?”. Bờm vui vẻ nói: OK. (Thằng Bờm hiện đại - PNH)
Gửi bình luận