Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Sau khi "vui vẻ" xong, con bọ ngựa cái xơi tái con đực, khỏi cần rủ đi nhà hàng chi cho tốn tiền, lại mất công cãi nhau về chuyện ăn uống.
Gửi bình luận