Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Đôi lúc, nếu chưa hiểu rõ thực chất thời thế thì bạn nên cất giấu lòng yêu nước vào trong ví tiền và dằn xuống túi quần thật kỹ để tránh bị dòm ngó (PNH)Gửi bình luận