Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Người hạnh phúc nhứt là người không bao giờ giận (Th. Adam)
Gửi bình luận