Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nhà báo phỏng vấn một ca sĩ: “Hồi còn đi học, cô có những kỷ niệm gì vui nhất và buồn nhất ?”. Ca sĩ: “Vui nhất là được giáo viên cho nghỉ học, buồn nhất là bị giáo viên bắt đi học bù” (Vui buồn thời đi học - PNH)
Gửi bình luận