Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Muốn học đạo lý thì tìm người tu hành, muốn học kỹ năng sống thì tìm người buôn bán (PNH)
Gửi bình luận