Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nhiều giáo viên mải mê lên mạng chửi bới những sai trái của ngành giáo dục mà quên mất giờ lên lớp. Đến khi chạy tới trường thì bỏ quên giáo án ở quán nhậu. Vì không thuộc bài dạy nên ra rả chửi học trò để câu giờ. Chính họ đã làm xấu ngành mình.
Gửi bình luận