Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Hằng năm, cứ vào dịp tết, heo gà bị giết chết hàng loạt. Và khi cúng tế heo gà, người ta vẫn khấn: Nam Mô A Di Đà Phật ! Điều này có đúng với quan điểm của nhà Phật hay không ?
Gửi bình luận