Sưu tầm ca từ Việt Nam 1945 - 1975 (Phạm Ngọc Hiền)

 

Tôi đang nghiên cứu ca từ Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975. Công việc sưu tầm, phân loại rất khó khăn vì nhiều lẽ: Khó có thể sưu tập đầy đủ vì số lượng rất lớn, nhất là ca từ ở miền Nam. Một số tác phẩm được sáng tác trước 1945 nằm lẫn lộn chung với những sáng tác sau 1945 nên khó phân định. Và có hiện tượng tam sao thất bản, nên phải tìm bản gốc in màu mới chính xác. Sau mấy tháng sưu tầm, còn phải tốn công sắp xếp và in ấn. Rất mong nhận được sự cộng tác, chia sẻ của bạn đọc, nhất là việc cung cấp danh mục đầy đủ các bản ca từ Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 (bao gồm cả miền Bắc và miền Nam). Thư từ xin gửi về: ngochien2@gmail.com 

 Bản phô tô ca từ miền Nam trước 1975

 


Phamngochien.com - 19:16 - 16/11/2018 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận