So nhau tóc trắng (Hải Điểu - Quảng Nam)

 

Ngày mình so nhau tóc trắng,

Gió mưa mùa cũ tan rồi!

Khóe mắt ưu thương thành nếp,

Luân hồi ước hẹn đã sao?

 

Ngày mình so nhau áo bạc

Mây bay qua núi còn gì?

Đan tay da mồi bạc nhạc,

Hẹn thề năm tháng cũng thôi.

 

Ngày mình chung tay gậy trúc,

Mùa đi còn có nghĩa gì?

Chụm đầu không sông nghe sóng,

Thiên hoang địa lão đã gì?

 

Ngày mình nhìn nhau khói xám,

Một vòng gió cuốn mây tan.

Tựa lòng đâu say mà mộng?

Ngày tàn, mùa cứ còn trôi.

                                                            Hải Điểu -


Phamngochien.com - 15:38 - 12/07/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận