Sinh viên lớp 08 Ngữ văn ĐH Văn Hiến bảo vệ khóa luận

Hôm nay, ngày 30 tháng 5 năm 2012, tại trường ĐH Văn Hiến, diễn ra lễ bảo vệ luận văn cho 40 sinh viên khóa 08 Ngữ văn. Thời gian bảo vệ cả ngày, chia làm bốn cụm hội đồng: Văn học Việt Nam hiện đại, Văn học Việt Nam trung cận đại, Văn học Châu Á, Văn học Phương Tây. Giảng viên tham gia hội đồng chấm khóa luận năm nay có trên 20 người, ngoài trường Văn Hiến còn có các trường: ĐH KHXH & NV, ĐHSP, ĐH Sài Gòn, Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ, Học viện hành chính quốc gia... Nhiều hội đồng diễn ra những cuộc tranh luận học thuật sôi nổi, chiếm khá nhiều thời gian như Hội đồng văn học Trung Quốc (buổi sáng), Hội đồng văn học Phương Tây (buổi chiều). Nhiều luận văn được đánh cao, có giá trị thực tiễn và mới mẻ. Sau đây là một số hình ảnh có liên quan tới lễ bảo vệ.

.

Hội đồng Văn học Việt Nam hiện đại 1

Hội đồng Văn học Việt Nam hiện đại 2

Hội đồng Văn học Việt Nam trung đại

Hội đồng Văn học nước ngoài 1

Hội đồng Văn học nước ngoài 2

Quang cảnh lễ bảo vệ

Giảng viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM chụp hình lưu niệm với SV ĐH Văn Hiến

Giảng viên các trường chụp hình lưu niệm với SV ĐH Văn Hiến

Năm sinh viên do Phạm Ngọc Hiền hướng dẫn năm nay

 


Phamngochien.com - 22:19 - 30/05/2012 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận